Naprawa CB radio, Serwis cb-radio, strojenie, montaż, komis, sprzedaż, schemat, modernizacja, swr anten, mikrofony, wzmacniacze, 27MHz, naprawy wysłkowe, schematy, usprawnienia
   
  Mikuś- Serwis cb-radio, naprawa, strojenie, schematy, PMR
  CB radio - ogólnik
 

CB – skrót znaczy ni mniej ni więcej, a: citizens` band i oznacza pasmo obywatelskie. Jest to system łączności radiowej w paśmie 27 MHz, powszechnie wykorzystywany przez kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie, w tym też i w Polsce. Nie trzeba posiadać wielkich kwalifikacji technicznych, aby móc pochwalić się łącznościami, których nie powstydziłby się krótkofalowiec. Na początku lat 90 bardzo silnie rozwijało się w naszym kraju, można było mówić o modzie na CB. Jednak kiedy to na rynek polski weszła telefonia komórkowa, radio zostało zepchnięte na drugi tor. Obecnie wykorzystywane jest przez kierowców i początkujących krótkofalowców – przygotowujących się do wypłynięcia na szersze częstotliwości eteru. "Początki CB radia sięgają roku 1947, gdy w USA odbył się specjalny kongres poświęcony problemom łączności obywatelskiej. Początkowo zaproponowano do wykorzystania pasmo częstotliwości od 460 do 470 MHz. Szybko jednak zorientowano się, że nie jest to zakres odpowiedni, zarówno ze względu na niewielki zasięg, szczególnie przy gęstej, wielkomiejskiej zabudowie, jak i wysokie koszty takich urządzeń. Do łączności obywatelskich zaproponowano pasmo 27 MHz (11m). W różnych czasopismach w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się artykuły o sposobach wykorzystania CB radia. Dopiero w 1958 roku sformułowano przepisy prawne, dotyczące głównie zasad udzielania licencji na to pasmo (kat. D). Wcześniej określono reguły przydzielania licencji kategorii C, dotyczącej wykorzystywania pasmo 27 MHz do zdalnego sterowania modeli. Prawdziwy rozwój CB radio datuje się od 1959 roku, gdy miesięcznie składano około 6000 wniosków o wydanie zezwolenia na posługiwanie się tym środkiem łączności. Od tego czasu liczba wydanych licencji wzrastała bardzo szybko. Można przypuszczać, że tak gwałtowne zainteresowanie CB radiem było wynikiem kryzysu energetycznego, który w tym czasie wystąpił w Stanach Zjednoczonych. Zarobki amerykańskich kierowców wielkich, wielokołowych ciężarówek zależały od przejechanych kilometrów, a rząd, aby zmniejszyć zużycie paliwa przez te pojazdy, wprowadził dość znaczne ograniczenie maksymalnej prędkości na autostradach. Kierowcy zaczęli instalować CB radio w swoich pojazdach, by informować się nawzajem o sytuacji na drogach, a głównie o zauważonych patrolach policji. W Europie CB radio pojawiło się w połowie lat sześćdziesiątych, lecz dopiero dziesięć lat później sformułowano przepisy prawne dopuszczające dopiero wykorzystanie tego systemu łączności. W połowie 1975 roku w RFN dopuszczono 12 kanałów z maksymalną mocą 0,5 W. Później powiększono oficjalną liczbę kanałów oraz moc, a także zezwolono na emisje SSB i FM. W tym czasie o CB radiu w Polsce trudno mówić. Powodem tego były bardzo ograniczające przepisy i brak sprzętu. Na początku lat siedemdziesiątych Warszawskie Zakłady WAREL rozpoczęły produkcję radiotelefonu ECHO. CB radio stało się popularnym sposobem łączności na przełomie lat 1989 i 1990. W tym czasie obowiązywało pasmo 27,12 MHz / 0,6 %, czyli zakres 26,960 do 27,280 MHz. Liberalizacja przepisów doprowadziła do dopuszczenia w 1991 roku 40 kanałów : od 26.960 do 27,405 MHz. W połowie 1991 roku liczba zarejestrowanych użytkowników CB radio w Polsce przekroczyła 100 000. Największy rozwój CB przypadł na połowę lat 90-tych. Obecnie nie notuje się już takiego przyrostu stacji, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, iż ich ilość ustabilizowała się na pewnym poziomie."

W odróżnieniu od krótkofalarstwa użytkownikiem CB-radio może być każdy bez konieczności posiadania licencji krótkofalarskiej (nadawczej). Historia CB Radia sięga lat 40. XX wieku, kiedy to w USA w łączności dla potrzeb obywatelskich zaczęto eksperymentować w paśmie 460-470 MHz oraz 250 MHz, a później w paśmie 27 MHz, które jest używane do dnia dzisiejszego. Twórcą CB Radia jest Al Gross, który w 1939 roku stworzył Walkie-Talkie, a w 1943 pierwsze CB Radio. W 1958 roku FCC przeznaczyła na ten cel pierwsze 23 kanały w paśmie 27 MHz.

W połowie lat sześćdziesiątych CB Radio trafiło do Europy. W Polsce zaczęło być popularne dopiero w latach 90. XX wieku, choć wcześniej zaczęto produkować jednokanałowe ręczne radiotelefony. Na początku do użytku dopuszczonych było tylko 28 kanałów. Użytkownicy zaczęli używać ostatni kanał jako kanał wywoławczy. Po rozszerzeniu pasma do 40 kanałów przeznaczenie "28" nie zmieniło się.

W Polsce, do lipca 2004 roku, aby móc nadawać w paśmie CB Radio należało oprócz zakupu radiotelefonu uzyskać pozwolenie w PIR, potem w PAR, potem w URT, jeszcze później w URTiP, a obecnie w UKE. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), nadawanie na terenie Polski w zakresie częstotliwości 26,960-27,410 MHz nie wymaga już uzyskania pozwolenia. Jednakże, w wypadku kontroli drogowej, należy okazać się świadectwem homologacji CB Radia lub deklaracją zgodności CB Radia z normą PN-ETS 300 135.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (6 wejścia) tutaj! Serwis CB radio Otwock.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Wysyłkowy serwis CB radio, PMR, oraz sprzętu krótkofalarskiego. Niskie ceny, krótkie terminy realizacji.