Naprawa CB radio, Serwis cb-radio, strojenie, montaż, komis, sprzedaż, schemat, modernizacja, swr anten, mikrofony, wzmacniacze, 27MHz, naprawy wysłkowe, schematy, usprawnienia
   
  Mikuś- Serwis cb-radio, naprawa, strojenie, schematy, PMR
  Propagacja
 
Nazwa propagacja pochodzi od francuskiego i angielskiego słowa propagation, oznaczającego rozchodzenie się (rozprzestrzenianie się) między innymi fal radiowych. Zawiera ona w sobie coś więcej niż jej najbardziej zbliżony odpowiednik w języku polskim, gdyż obejmuje też czynniki niezależne - w sferze rozchodzenia się fal radiowych - od woli człowieka. W tym rozumieniu prognozy propagacyjne oznaczają przewidywane, obiektywne warunki rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.
Pojęciem wolnej przestrzeni określa się idealną próżnię, w której fale radiowe rozchodzą się w sposób całkowicie swobodny. Przykładem takiej wolnej przestrzeni jest przestrzeń kosmiczna.

Fale jakie nas dotyczą to fale krótkie
Fale krótkie obejmują zakres częstotliwości od 3 MHz do 30 MHz (od 100 do 10 m).
Pasmo CB jest w zakresie od 26.960MHz do 27.400MHz czyli około 11m

Fale powierzchniowe tego zakresu zanikają już w odległości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Odbiór fal krótkich odbywa się głównie z wykorzystaniem fal jonosferycznych. Zaniki przy odbiorze fal krótkich są znacznie bardziej dokuczliwe niż zaniki na falach średnich.

Fale krótkie podlegają w jonosferze tłumieniu. Ze wzrostem długości fali tłumienie zwiększa się.
Wśród wielu czynników decydujących o propagacji fal krótkich na pierwsze miejsce wybija się wpływ okresowej aktywności słonecznej. Co 11 lat na powierzchni Słońca pojawiają się erupcje (zwane też perturbacjami słonecznymi), które mają ogromny wpływ na rozchodzenie się fal krótkich, zwłaszcza powyżej 15 MHz, i rzutują na łączność dalekosiężną.

Plamy słoneczne nie pojawiają się nagle, lecz stopniowo narastają, uzyskując w przewidywanym roku swoją szczytową wartość, po czym następuje powolne opadanie ich aktywności.

Fala troposferyczna

Falą troposferyczną nazywa się falę, która dociera do odbiornika dzięki refrakcji (załamaniu) w troposferze.
Troposferą nazywa się dolną najniższą warstwę atmosfery, znajdującą się bezpośrednio nad Ziemią. Sięga ona do 10 - 16 km (w zależności od szerokości geograficznej). Charakterystycznym zjawiskiem w troposferze jest spadek temperatury ze wzrostem wysokości (od 6°C na 1 km), co jest spowodowane jej przezroczystością dla promieni słonecznych.
Rozchodzenie się fal radiowych w troposferze w dużym stopniu jest uzależnione od warunków meteorologicznych. Wpływ ich objawia się w postaci załamywania się fal radiowych (refrakcji) w troposferze oraz w postaci tłumienia energii fal przez mgłę i opady atmosferyczne.

Fala jonosferyczna

Falą jonosferyczną nazywa się falę, która dociera do odbiornika dzięki istnieniu jonosfery.

Gaz zjonizowany zawiera obok cząsteczek i atomów obojętnych elektrycznie również pewną liczbę swobodnych elektronów i dodatnich jonów.

Podstawowym źródłem jonizacji atmosfery jest promieniowanie Słońca, gwiazd, promieniowanie kosmiczne, pył kosmiczny, światło Księżyca (szczególnie w pełni), zorza polarna, meteory, wyładowania atmosferyczne itd.
Ponieważ głównym źródłem jonizacji atmosfery jest Słońce, dlatego w godzinach rannych i przedpołudniowych wzrasta proces jonizacji i zwiększa się gęstość elektronów.
Oprócz zmian dobowych jonosfery występują jej zmiany sezonowe oraz długookresowe, związane z cykliczną zmiennością aktywności słonecznej.
Rola jonosfery w propagacji fal radiowych jest olbrzymia, w szczególności fal krótkich.

Tak więc doszliśmy do końca
Wykorzystując odbicie fali od jonosfery mamy okazje porozmawiać ze stacjami z poza granic naszego kraju. Przy odrobinie szczęścia wytrwałości w godzinach wieczornych można wyłowić stacje z USA
DX-y nie koniecznie trzeba przeprowadzać w USB czy LSB można się pokusić o wołanie w AM i FM w zerach i w piątkach zabawa i wrażenia gwarantowane. Dla nielicznych jest to wstęp do prawdziwej zabawy krótkofalarstwa.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (23 wejścia) tutaj! Serwis CB radio Otwock.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Wysyłkowy serwis CB radio, PMR, oraz sprzętu krótkofalarskiego. Niskie ceny, krótkie terminy realizacji.